Ochrana údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s odesláním poptávkového formuláře z webových stránek

podle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

 1. Správcem Vašich osobních údajů je subjekt Ladislav Velan, IČO: 08382760, který lze kontaktovat:
  1. Prostřednictvím kontaktního formuláře
  2. emailem: info@partyzarohem.cz
 2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny k vedení obchodní komunikace v souvislosti s nabídkou produktů a služeb.
 3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zpracování nabídky na uzavření smlouvy o dílo na žádost subjektu údajů, případně poskytnutí jiných služeb.
 4. Kategorie příjemců osobních údajů:
  1. poskytovatelé webových služeb,
  2. poskytovatelé cloudových služeb.
 5. K předání osobních údajů příjemci ve třetí zemi, resp. mezinárodní organizaci NEDOCHÁZÍ.
 6. Doba uložení osobních údajů se řídí dobou trvání práv a povinností souvisejících s danou poptávkou.
 7. Práva subjektu údajů dle příslušných ustanovení Nařízení:
  1. právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
  2. právo na opravu svých nepřesných osobních údajů,
  3. právo na výmaz svých osobních údajů,
  4. právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
  5. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
  6. právo na přenositelnost osobních údajů v případech, kdy jej Nařízení umožňuje,
  7. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na něm založeno,
  8. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je podmínkou pro zpracování nezávazné nabídky. Neposkytnutí údajů, představuje překážku k zpracování nezávazné nabídky.
 9. Správce neprovádí jakékoliv rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracováním včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Používání souborů Cookies

 1. Tyto webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).
   
 2. Přehled používaných cookies:
    a) Nezbytné pro optimální fungování stránek Cookie Doba vypršení platnosti Popis wbm-locale do vymázání cookies v prohlížeči Slouží k zobrazení uživatelského prostředí ve správném jazyce b) Analytické – Universal Analytics Universal Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu. Cookie Doba vypršení platnosti Popis _ga 2 roky Používá se k odlišení uživatelů. _gid; AMP_TOKEN; _gac_<property-id> až 1 rok Používá se k odlišení uživatelů. _gat 1 minuta Identifikace jednotlivých relací – např. návštěvy konkrétních stránek __utmt 10 minut Identifikace jednotlivých relací – např. návštěvy konkrétních stránek _gac_<property-id> 90 dní Obsahuje informace týkající se kampaní.  __utma 2 roky  Používá se k odlišení relací jednotlivých uživatelů.  __utmb 30 minut  Používá se k určení nových relací / návštěv.  __utmc Konec návštěvy prohlížeče Tento soubor cookie je používán ve spojení s cookie __utmb, aby zjistil, zda byl uživatel v nové relaci / návštěvě. __utmz; RefererUrl; UTM_campaign; UTM_medium; UTM_source 6 měsíců  Uchovává zdroj nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na web.  Conversion 2 roky Jejich hlavním účelem je zjištění, kolik z uživatelů, kteří klikli na reklamu, si nakonec zažádalo o další informace pomocí kontaktních formulářů. DoubleClick  2 roky Slouží k měření konverzí na úrovni jednotlivých událostí. Další informace o souborech cookie nástroje Analytics naleznete zde.
 3. Nastavení prohlížeče (odstranění cookies)

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nefunkčnost některých funkcionalit těchto stránek.

Návod na nastavení a odstranění souborů cookies pro jednotlivé prohlížeče naleznete níže:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Internet explorer

 

Výpůjční podmínky

 

 • Při převzetí hradu se uzavírá jednoduchá smlouva na základě předložení dokladu totožnosti.
 • Při převzetí se platí kauce 2.000,- Kč, která Vám bude vrácena po vrácení nepoškozeného hradu.
 • Hrad musí být ukotven na suchém, čistém a rovném povrchu (ideálně tráva, ne kameny, štěrk apod.). Hrady jsou kvalitní a jejich poškození je nepravděpodobné. Pokud však dojde k poškození hradu, je třeba nám tuto skutečnost vždy neprodleně sdělit a my provedeme opravu.
 • Hrad nesmí být používán za deště (ani za mírného deště) a to zejména z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem od fukaru, který hrad udržuje nafouknutý. V případě, že začne pršet, ihned fukar odpojte a hrad schovejte, aby nepromokl (fukar udržuje hrad nafouknutý a po jeho vypnutí se vyfoukne během cca dvou minut). Pokud hrad přesto zmokne, nechte ho rozbalený uschnout, nikdy ho nebalte mokrý! Pokud nám hrad vrátíte znečištěný, mokrý nebo jinak poškozený, může Vám být naúčtován poplatek za opravu, vyčištění atd.
 • Za atrakci zodpovídáte Vy a nesete tak odpovědnost za dodržování pravidel používání a za jakékoliv případné nehody, úrazy atd.
 • Hrad musí být používán podle Pravidel používání uvedených níže.

 

Pravidla používání hradů

 • Hrad musí být umístěn na pevném, ideálně rovném povrchu (nejlépe tráva) a ukotven přiloženými kolíky.
 • V případě deště nebo velkého větru je třeba hrad neprodleně vyfouknout a schovat.
 • Vždy musí být dodržen výrobcem stanovený maximální počet dětí, příp. celková hmotnost.
 • Děti musí být vždy pod dohledem dospělé osoby, nenechávejte děti v hradu bez dozoru!
 • Do hradu je povolen vstup pouze bez obuvi.
 • Do hradu platí zákaz vnášení jídla a pití. Dále je zakázán vstup se žvýkačkou, brýlemi či hodinkami a je zakázáno do hradu vnášet hračky či ostré předměty, které by mohly zranit jiné děti nebo poškodit hrad.
 • V blízkosti atrakce je zakázáno zapalovat oheň.
 • Pro vstup a výstup se smí používat pouze k tomu určená místa.
 • Je zakázáno naklánět se přes okraje hradu a skákat či tlačit na ochranné sítě.
 • Je zakázáno z hradu skákat, uvnitř hradu se strkat nebo provádět jiné činnosti než ty, ke kterým je hrad určen.
 • V případě většího úniku vzduchu z hradu je nutné ho ihned opustit.
 • Kompresor je neustále pod proudem, je zakázáno s ním jakkoliv manipulovat.
 • Za jakoukoliv újmu při užívání hradu nenese pronajímatel žádnou odpovědnost.